Szkolenia i seminaria

Doradztwo i konsultacje

Doradztwo i konsultacje

Portal dla ngo planujących i prowadzących działalność ekonomiczną:

Ewaluacja, mierzenie, badania

Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej zajmuje się badaniami społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w wymiarze lokalnym. Powstały w 2001 roku Ośrodek sięga korzeniami do aktywności badawczej Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych "Asocjacje", które już 1996 roku prowadziło badania aktywności obywatelskiej. Realizowane przedsięwzięcia zaowocowały nie tylko szeregiem raportów i publikacji (seria: Biblioteka Aktywności Lokalnej), ale także wypracowaniem dwóch oryginalnych metod badawczych: narzędziem do monitorowania systemu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi oraz "mapą aktywności lokalnej".

więcej...